Organisatorische intelligentie

Een intelligente organisatie wordt gekenmerkt door de volgende collectieve vermogens:

  • het vermogen om complexe omstandigheden te duiden en effectief daarop te handelen;
  • het vermogen om relevante gebeurtenissen en signalen in de omgeving te interpreteren en in het verlengde daarvan te handelen;
  • het vermogen om alle kennis die relevant is voor het (bereiken van) het doel van de organisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen;
  • het vermogen om te reflecteren en te leren van ervaringen.

Iedere keer dat je op een nieuwe manier kijkt naar je organisatie kan leiden tot nieuwe inzichten ten aanzien van de sterke en zwakke punten, de uitdagingen en bedreigingen. De organisatorische intelligentie is een nieuwe 'lens' voor het begrijpen en verbeteren van de wijze waarop de organisatie gebruik maakt van informatie en de collectieve intelligentie om haar doelen te bereiken, een strategisch voordeel te creëeren en de continuïteit te garanderen.