Organisatorische intelligentie

Organisatorische intelligentie is het vermogen van een organisatie om kennis te ontwikkelen en te gebruiken om zich tijdig en adequaat aan te passen aan de veranderende omgeving. 

Het is vergelijkbaar met het welbekende IQ begrip, maar dan toegepast op een organisatorisch niveau.  Het gemiddelde is vastgesteld op 100.  Een score boven de 100 duidt op een organisatie die intelligenter opereert dan het gemiddelde, terwijl een organisatie met een score onder de 100 als slechter dan het gemiddelde kan worden gekwalificeerd.