Virtuele wereld

Excuus voor de lange post....

Soms raken organisaties dermate verstrikt in hun eigen wereld, dat ze de heldere kijk op de realiteit volledig uit het oog lijken te zijn verloren.  Laat dit een uitnodiging zijn om eens kritisch naar onze eigen organisaties te kijken... 

Ik vouw een aan mij geaddresseerde brief open en lees:

"U hebt een mutatieverzoek ingediend.  We zijn genoodzaakt dit document aan u te retourneren. 
Verzoeke de juiste aanlevermethode te gebruiken.  U kunt de juiste aanlevermethode vinden in de indexlijst DIS-P8 in Online Help.

...
Excuses voor het ongemak.
...

U kunt ook via de link <<Contact DC HR / DC IOD>> op de startpagina P&O selfservice uw vraag stellen"

Was getekend, Commando DienstenCentra, ons aller Ministerie van Defensie.

Dit mutatieverzoek betreft een adreswijziging.  Wereldschokkend, ik weet het.  Ons aller Ministerie van Defensie had mij een brief gestuurd op een oud adres.  Of ik mijn actieve dienst als reserve-officier wilde continueren en zijne majesteit wilde blijven dienen.  Dat wilde ik wel, zij het dat ik een ander adres gebruikte.  Dus stuurde ik - naast het papieren bevestigingsformulier - een email met een verzoek tot adreswijziging naar het adres dat ik in het schrijven had ontdekt.  Op deze email kreeg ik keurig een reactie van goede ontvangst met een verzoek om voor deze adreswijziging een ander formulier in te vullen en dat op te sturen naar het adres dat vermeld stond in de aanwijzingen A t/m E van onderhavig formulier.  De dienstbaarheid kende geen grenzen, want het betreffende formulier was als bijlage aan de email toegevoegd.  

Nadat ik het formulier had ingevuld, uitgeprint, van een enveloppe voorzien en conform aanwijzing A t/m E had geaddresseerd, stuurde ik dit op naar een adres in Amsterdam, in de goede hoop daarmee ons aller Ministerie weer van de juiste informatie te hebben voorzien, zodat mijn localisatie geen zoekplaatje zou worden.

En nu krijg ik dus een brief van een onderdeel in Enschede.  U moet voor de lol eens de website-tekst lezen van dit DienstenCentrum:

"Het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) is het aanspreekpunt op het gebied van P&O-regelgeving en -systemen van Defensie en de personeels- en salarisadministratie.

Het centrum zorgt er voor dat alle Defensiemedewerkers krijgen waar ze recht op hebben en maakt duidelijk wat de (on)mogelijkheden zijn op het gebied van P&O.

P&O-loket

Het dienstencentrum biedt snelle en accurate service voor zowel de lijnmanager, medewerker als P&O-functionaris. DC HR-medewerkers komen afspraken na en streven naar continue verbetering. Hiermee willen zij het vertrouwen en de waardering van de klanten verdienen. De missie van het DC HR luidt dan ook:

"DC HR is de P&O-vraagbaak en –ondersteuner voor alle Defensiemedewerkers. Vanuit onze betrokkenheid en expertise doen wij wat we hebben afgesproken en streven wij naar continue verbetering."

Was getekend, Commando DienstenCentra, ons aller Ministerie van Defensie.

Ik heb nu dus gekregen waar ik recht op heb.  Betrokkenheid, expertise en een streven naar continue verbetering.  Ik voel me de koning te rijk.  Nu nog mijn adres gewijzigd krijgen....

Gelukkig hebben we DIS-P8 nog.  Of toch niet?  De zoekmachine van ons aller Ministerie blijkt dit helaas niet te kennen en levert geen resultaat.  Zei daar iemand iets over bezuinigingen?