Collectieve intelligentie

Het ontwikkelen van collectieve intelligentie omvat een aantal stappen:

  • het analyseren van de acties en reacties van de individuele actoren binnen het collectief;
  • het opsporen en zichtbaar maken van patronen en trends;
  • het delen met het collectief van de bevindingen ter ondersteuning van begripsvorming en gerichte actie.

Organisaties, beleidsmakers, verandermanagers, kunstenaars en anderen gebruiken collectieve intelligentie voor het analyseren van meningen en gedrag, het identificeren van patronen en trends en het doen van aanbevelingen of het initiëren van verandering.

Een intelligente organisatie wordt gekenmerkt door de volgende collectieve vermogens:

  • het vermogen om complexe omstandigheden te duiden en effectief daarop te handelen;
  • het vermogen om relevante gebeurtenissen en signalen in de omgeving te interpreteren en in het verlengde daarvan te handelen;
  • het vermogen om alle kennis die relevant is voor het (bereiken van) het doel van de organisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen;
  • het vermogen om te reflecteren en te leren van ervaringen.

Abonneren op Collectieve intelligentie