Definitie

Organisatorische intelligentie is het vermogen van een organisatie om kennis te ontwikkelen en te gebruiken om zich tijdig en adequaat aan te passen aan de veranderende omgeving. 

Het is vergelijkbaar met het welbekende IQ begrip, maar dan toegepast op een organisatorisch niveau.  Het gemiddelde is vastgesteld op 100.  Een score boven de 100 duidt op een organisatie die intelligenter opereert dan het gemiddelde, terwijl een organisatie met een score onder de 100 als slechter dan het gemiddelde kan worden gekwalificeerd. 

Het ontwikkelen van collectieve intelligentie omvat een aantal stappen:

  • het analyseren van de acties en reacties van de individuele actoren binnen het collectief;
  • het opsporen en zichtbaar maken van patronen en trends;
  • het delen met het collectief van de bevindingen ter ondersteuning van begripsvorming en gerichte actie.

Organisaties, beleidsmakers, verandermanagers, kunstenaars en anderen gebruiken collectieve intelligentie voor het analyseren van meningen en gedrag, het identificeren van patronen en trends en het doen van aanbevelingen of het initiëren van verandering.

Abonneren op Definitie