Dienstbaarheid

Ik schrijf dit stukje in het ziekenhuis.  Welk ziekenhuis is irrelevant, wat ik hier observeer gebeurt dagelijks op allerlei plekken.  Naast mij staat een lange rij mensen te wachten voor een balie.  Blauw staat er met moderne frisse letters boven.  Verderop zie ik rood.  De stoelen in de wachtruimte van blauw zijn overigens rood en bij rood staan gele stoelen.  De kleuren van de balies leken een slimme toepassing van het beheren van mensenstromen, maar is bij nader inzien toch minder consequent toegepast.  Gemiste kans zou ik denken.

Excuus voor de lange post....

Soms raken organisaties dermate verstrikt in hun eigen wereld, dat ze de heldere kijk op de realiteit volledig uit het oog lijken te zijn verloren.  Laat dit een uitnodiging zijn om eens kritisch naar onze eigen organisaties te kijken... 

Ik vouw een aan mij geaddresseerde brief open en lees:

"U hebt een mutatieverzoek ingediend.  We zijn genoodzaakt dit document aan u te retourneren. 
Verzoeke de juiste aanlevermethode te gebruiken.  U kunt de juiste aanlevermethode vinden in de indexlijst DIS-P8 in Online Help.

Voorstel voor alle organisaties die eindeloos gebruik maken van belmenu's en wachtrij-boodschappen: geef als eerste keuze de optie om geen tussentijdse boodschappen te ontvangen tijdens het wachten.  

" Beste lezer,

Van XXX tot YYY ben ik afwezig. Alle mails zullen in deze periode worden verwijderd.  Ik verzoek u uw mail na YYY opnieuw te versturen."

Met een gevoel van verbijstering en ontsteltenis las ik deze Out-of-Office melding.  De periode tussen XXX en YYY bedroeg 10 dagen.  Niet echt een onoverkomenlijk lange periode zou je denken.  Navraag bij collegae leerde mij dat ook zij de laatste tijd met enige regelmaat tegen deze reactie aanliepen.  

Abonneren op Dienstbaarheid