Informeel netwerk

Mars climate orbiter

Hij was ruim 10 maanden onderweg.  Gelanceerd in 1998, kwam de Mars Climate Orbiter aan bij zijn eindbestemming op 23 september 1999.  Spannende momenten volgden nadat de Orbiter was losgemaakt van het draagschip en zich langzaam naar de baan bewoog van waaruit hij Mars zou observeren.  Toen werd het stil.  IJzingwekkend stil. 

Koffie voor slimme organisaties

Enige tijd geleden was ik bij een organisatie waar men een aantal zogenaamde informatieprofessionals in dienst heeft. Deze medewerkers houden zich bezig met het verzamelen, organiseren en verspreiden van informatie van 'buiten naar binnen'. Dat wil zeggen dat zij een aantal externe bronnen in de gaten houden om mogelijk relevante informatie daarin door te spelen naar medewerkers binnen de organisatie. Dit betreft zowel de inhoud van het werk als wanneer de organisatie 'in het nieuws' is. 
 

Abonneren op Informeel netwerk