Intelligente organisatie

Wanneer mensen in een organisatie het gevoel hebben dat er naar ze wordt geluisterd, beginnen ze - vanzelf - te denken in termen van wat goed is voor de organisatie in plaats van dat zij zich richten op het veiligstellen van hun volgende salarisbetaling.

Wat betekent dit voor het ontwerp van de cultuur van de organisatie?

 

Ik schrijf dit stukje in het ziekenhuis.  Welk ziekenhuis is irrelevant, wat ik hier observeer gebeurt dagelijks op allerlei plekken.  Naast mij staat een lange rij mensen te wachten voor een balie.  Blauw staat er met moderne frisse letters boven.  Verderop zie ik rood.  De stoelen in de wachtruimte van blauw zijn overigens rood en bij rood staan gele stoelen.  De kleuren van de balies leken een slimme toepassing van het beheren van mensenstromen, maar is bij nader inzien toch minder consequent toegepast.  Gemiste kans zou ik denken.

Open communicatie met alle stakeholders is van vitaal belang.  

Wanneer de relaties met werknemers, klanten, leveranciers, kapitaalverstrekkers of andere stakeholders vanuit een negatieve of zelfs vijandige houding worden benaderd, raken de communicaitekanalen verstopt en neemt de kans op disinformatie toe.  

Goede, werkbare en open relaties met alle stakeholders bevorderen een essentiële stroom van waardevolle informatie.  Vanuit de optiek van een Slimme Organisatie is de samenwerking met stakeholders dus niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid of een zaak van goede bedrijfsethiek, maar veel eerder een voorwaarde voor een competitief voordeel.

Koffie voor slimme organisaties

Enige tijd geleden was ik bij een organisatie waar men een aantal zogenaamde informatieprofessionals in dienst heeft. Deze medewerkers houden zich bezig met het verzamelen, organiseren en verspreiden van informatie van 'buiten naar binnen'. Dat wil zeggen dat zij een aantal externe bronnen in de gaten houden om mogelijk relevante informatie daarin door te spelen naar medewerkers binnen de organisatie. Dit betreft zowel de inhoud van het werk als wanneer de organisatie 'in het nieuws' is. 
 

Een intelligente organisatie wordt gekenmerkt door de volgende collectieve vermogens:

  • het vermogen om complexe omstandigheden te duiden en effectief daarop te handelen;
  • het vermogen om relevante gebeurtenissen en signalen in de omgeving te interpreteren en in het verlengde daarvan te handelen;
  • het vermogen om alle kennis die relevant is voor het (bereiken van) het doel van de organisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen;
  • het vermogen om te reflecteren en te leren van ervaringen.

Abonneren op Intelligente organisatie