Kenmerken

Verstikking Onvermogen om de juiste mensen en middelen in te schakelen wanneer dit nodig is
Ontkenning Geen probleem, in ieder geval niet voor ons, en overigens werken we er al aan

Een intelligente organisatie wordt gekenmerkt door de volgende collectieve vermogens:

  • het vermogen om complexe omstandigheden te duiden en effectief daarop te handelen;
  • het vermogen om relevante gebeurtenissen en signalen in de omgeving te interpreteren en in het verlengde daarvan te handelen;
  • het vermogen om alle kennis die relevant is voor het (bereiken van) het doel van de organisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen;
  • het vermogen om te reflecteren en te leren van ervaringen.

Abonneren op Kenmerken