Organisatorische intelligentie

Organisatorische intelligentie is het vermogen van een organisatie om kennis te ontwikkelen en te gebruiken om zich tijdig en adequaat aan te passen aan de veranderende omgeving. 

Het is vergelijkbaar met het welbekende IQ begrip, maar dan toegepast op een organisatorisch niveau.  Het gemiddelde is vastgesteld op 100.  Een score boven de 100 duidt op een organisatie die intelligenter opereert dan het gemiddelde, terwijl een organisatie met een score onder de 100 als slechter dan het gemiddelde kan worden gekwalificeerd. 

Een intelligente organisatie wordt gekenmerkt door de volgende collectieve vermogens:

  • het vermogen om complexe omstandigheden te duiden en effectief daarop te handelen;
  • het vermogen om relevante gebeurtenissen en signalen in de omgeving te interpreteren en in het verlengde daarvan te handelen;
  • het vermogen om alle kennis die relevant is voor het (bereiken van) het doel van de organisatie te ontwikkelen, te delen en toe te passen;
  • het vermogen om te reflecteren en te leren van ervaringen.

Abonneren op Organisatorische intelligentie